Lerarenregister

Het Lerarenregister is een Nederlandse databank waarin docenten in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs zijn geregistreerd.

Met het bijhouden van activiteiten kunnen deze leraren aantonen dat ze zich blijven ontwikkelen. Vanaf 1 januari 2017 zal het register verplicht zijn.

Onderstaande onderwijsmodules zijn goedgekeurd door het lerarenregister.

De Onderwijsmodules zijn specifiek voor leerkrachten/docenten ontwikkeld, met onderwerpen en voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk.
Na afloop van deze cursussen is de cursist bekend met de belangrijkste functies  en kan hij deze efficiënt toepassen in de klas.